v snahe neustáleho zlepšovania našich popredajných služieb Vám chceme priblížiť pravidlá v posudzovaní platnosti záruky na Vaše vozidlo Subaru.

5-rocna-zaruka-badge_02

Je možné, že Vám k Vášmu vozidlu Subaru boli v rokoch 2013 – marec 2017 vydané Záručné podmienky predĺženej záruky poskytovanej dealerom a poistené spoločnosťou Car Garantie Versicherungs AG, z ktorých mohlo vyplývať, že platnosť predĺženej záruky (poistenej spoločnosťou Car Garantie Versicherungs AG) je podmienená vykonaním servisnej údržby Vášho vozidla Subaru v našej sieti autorizovaných servisov.

Spoločnosť MIKONA s.r.o. chce týmto oznámením potvrdiť svoju doterajšiu prax, a to skutočnosť, že spoločnosť MIKONA s.r.o., ako ani jej zmluvní partneri, neodmietajú platnosť záruk len na základe skutočnosti, že servisná údržba bola vykonaná mimo siete autorizovaných servisov. Preto vedzte, že ak v budúcnosti využijete služby autorizovaných alebo nezávislých servisov, platí, že výber servisu nemá vplyv na platnosť záruky na Vaše vozidlo Subaru, okrem prípadu, že servis bude vykonaný neodborne a v rozpore s postupmi a odporúčaniami výrobcu. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že podmienkou platnosti predĺženej záruky je riadne servisovanie Vášho vozidla Subaru podľa pokynov výrobcu v riadnych servisných intervaloch a používanie kvalitných náhradných dielov. Pre účely vykonania opravy alebo servisnej údržby naďalej odporúčame navštíviť servis značky Subaru, ktorý dokonale pozná Vaše vozidlo Subaru a je v jeho vlastnom záujme postarať sa o Vašu pretrvávajúcu spokojnosť.

Pre bližšie informácie sa s dôverou obráťte na svojich dealerov, ktorí sú pripravení zodpovedať Vaše otázky.

S pozdravom,

Ing. Miloslav Kryštof, konateľ 

MIKONA s.r.o.

 

Pripravené v spolupráci s Protimonopolným úradom SR“