IMPREZA

Potešenie na konci každej cesty

Špičková bezpečnosť vozidiel Subaru

Keď vám vaše auto dáva pocit istoty, život je príjemnejší. Preto je pre Subaru bezpečnosť na prvom mieste. Spoločnosť Subaru, začínajúca ako výrobca lietadiel, sa počas celej svojej histórie drží zásady “človek na prvom mieste“.

Primárna bezpečnosť

Primárna bezpečnosť sa odvíja od základného návrhu konštrukcie. Výborný výhľad z kabíny, optimálna poloha za volantom a intuitívne ovládacie prvky prispievajú k vašej bezpečnosti od okamihu, ako nasadnete do vozidla.

Výhľad do všetkých strán

Výhľad do všetkých strán

Optimálna poloha vodiča za volantom, výška okien a starostlivo umiestnené stĺpiky karosérie zaručujú vynikajúci výhľad vo všetkých smeroch. Mŕtve uhly sú minimálne, takže vodič má dobrý prehľad o situácii v okolí vozidla.

Preventívna bezpečnosť

Súbor systémov preventívnej bezpečnosti, zahŕňajúci technológie ako EyeSight*1, pomáha zabrániť nehodám, skôr než k nim dôjde.

Asistent diaľkových svetiel (HBA)<sup>*2</sup>

Asistent diaľkových svetiel (HBA)*2

Asistent diaľkových svetiel zlepšuje viditeľnosť a zvyšuje bezpečnosť pri jazde v noci tým, že automaticky zapína a vypína diaľkové svetlá podľa aktuálnych podmienok.

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)<sup>*2</sup>

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)*2

Senzory umiestnené po celom obvode vozidla upozorňujú vodiča na vozidlá v mŕtvom uhle spätných zrkadiel, a tým zvyšujú bezpečnosť...

Svetlomety s natáčaním podľa riadenia (SRH)

Svetlomety s natáčaním podľa riadenia (SRH)

Tieto svetlomety reagujú na otáčanie volantu a aktuálnu rýchlosť jazdy tak, aby ich lúče smerovali tam, kam vozidlo zatáča. Vďaka tomu budete lepšie vidieť do zákrut, čo zvyšuje bezpečnosť pri jazde v noci.

Systém automatického brzdenia pri cúvaní (RAB)<sup>*2</sup>

Systém automatického brzdenia pri cúvaní (RAB)*2

Pri zaradenej spiatočke tento systém identifikuje prekážky za vozidlom pomocou štyroch senzorov na zadnom nárazníku....

* Pozrite sa na podmienky

*1 EyeSight je podporný systém, ktorý nemusí fungovať optimálne vo všetkých jazdných podmienkach. Za bezpečnú a pozornú jazdu a za dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých faktorov, ako je údržba vozidla, počasie, stav vozovky a podmienky na cestách. Kompletné informácie o prevádzke a obmedzeniach systému EyeSight nájdete v návode na obsluhu vozidla.

*2 Za bezpečnú a pozornú jazdu a za dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Jazdite bezpečne a nespoliehajte sa výhradne na funkcie v balíku pokročilej bezpečnostnej výbavy. Funkcie tohto systému majú isté obmedzenia. Kompletné informácie o prevádzke a obmedzeniach systému nájdete v návode na obsluhu vozidla. Ďalšie detaily si vyžiadajte od svojho predajcu.

Aktívna bezpečnosť

Technológie aktívnej bezpečnosti, napríklad symetrický pohon všetkých kolies alebo platforma SGP, umožňujú presné ovládanie vozidla vďaka dokonalému vyladeniu základných aspektov, teda pohonu, riadenia a brzdenia. Vďaka tomu si môžete vychutnať každú jazdu s pocitom bezpečia.

Systém riadenia dynamiky vozidla a aktívneho smerovania krútiaceho momentu

Systém riadenia dynamiky vozidla a aktívneho smerovania krútiaceho momentu

Keď sa vozidlo dostane pri jazde na hranicu stability, systém prispôsobí rozdelenie krútiaceho momentu pohonu všetkých kolies, výkon motora a účinok bŕzd na jednotlivých kolesách....

Automatické zabrzdenie vozidla

Automatické zabrzdenie vozidla

Keď vozidlo stojí, funkcia automatického zabrzdenia vozidla zabráni jeho samovoľnému rozbehnutiu po uvoľnení brzdového pedála. To zmierňuje únavu vodiča pri častom zastavovaní a rozbiehaní.

Predchádzanie nebezpečným situáciám

Predchádzanie nebezpečným situáciám

Vďaka platforme SGP, ktorá sa vyznačuje nízko položeným ťažiskom, vylepšeným zavesením kolies a vyššou tuhosťou, dokáže vozidlo pri vyhýbacom manévri okamžite reagovať....

Pasívna bezpečnosť

Prvky pasívnej bezpečnosti zaručujú vašu bezpečnosť v prípade nehody. Ide napríklad o špecifické umiestnenie motora, ktoré bráni jeho vniknutiu do kabíny v prípade zrážky. Mimoriadne účinné sú aj airbagy systému SRS.*

Prstencový výstužný rám

Prstencový výstužný rám

Prstencový výstužný rám teraz lepšie využíva panely z vysokopevnostnej ocele a bol prepracovaný tak, aby ešte účinnejšie absorboval energiu nárazu vo všetkých smeroch.

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Vďaka snahe o dosiahnutie čo najnižšej polohy ťažiska sa konštruktérom pri vývoji platformy SGP podarilo umiestniť motor a prevodovku...

* Pozrite sa na podmienky

* SRS: Supplemental Restraint System (doplnkový zadržiavací systém). Účinný pri použití v kombinácii s bezpečnostnými pásmi.

Systém EyeSight

Špičkové asistenčné technológie pre vodiča od spoločnosti SUBARUSUBARU’s World-leading Driver Assist Technology

V spoločnosti Subaru veríme v CELKOVÚ BEZPEČNOSŤ. Jej dôležitou súčasťou sú protikolízne bezpečnostné technológie, ktorých úlohou je predchádzanie samotným nehodám. Preto sme vytvorili špičkový asistenčný systém Subaru EyeSight*1. Systém EyeSight slúži ako druhý pár očí, ktorý sleduje cestu pred vozidlom. Pomocou dvoch stereokamier zaznamenáva trojrozmerný farebný obraz, v ktorom dokáže vynikajúco rozpoznávať objekty. Touto schopnosťou sa takmer vyrovná ľudskému zraku. Na základe obrazu

z oboch kamier systém presne určuje tvar, rýchlosť a vzdialenosť objektov. Rozpoznáva nielen vozidlá, ale aj motocykle, bicykle a chodcov.*2 Pri zistení nebezpečenstva systém upozorní vodiča a v prípade potreby aj aktivuje brzdy, aby pomohol predísť nehode. Systém EyeSight v modeli Impreza tak zvyšuje úroveň bezpečnosti, znižuje záťaž na vodiča a zároveň zvyšuje váš pocit bezpečia.

Adaptívny tempomat

Adaptívny tempomat

Systém EyeSight dokáže udržiavať rýchlosť nastavenú vodičom rovnako ako klasický tempomat. To však nie je všetko. Okrem toho disponuje aj funkciou adaptívneho tempomatu, ktorá monitoruje odstup od vozidla....

Upozornenie na nerovnomernú jazdu v pruhu a opustenie jazdného pruhu

Upozornenie na nerovnomernú jazdu v pruhu a opustenie jazdného pruhu

Ak je vaša pozornosť znížená v dôsledku únavy a v rámci jazdného pruhu jazdíte nerovnomerne z jednej strany na druhú, systém upozornenia na nerovnomernú jazdu v pruhu zapne zvukový signál a rozbliká príslušnú kontrolku...

Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu

Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu

Keď stojíte a systém EyeSight zistí, že vozidlá pred vami sa začali znova pohybovať, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu vás upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu / Asistent pre núdzové udržanie vozidla v jazdnom pruhu

Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu / Asistent pre núdzové udržanie vozidla v jazdnom pruhu

Keď asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu pri rýchlosti vyššej ako približne 60 km/h zistí, že vozidlo opúšťa jazdný pruh bez použitia smerových svetiel, môže vodičovi pomôcť natočiť volant ....

Protikolízny brzdový systém<sup>*2</sup>

Protikolízny brzdový systém*2

Keď protikolízny brzdový systém zaznamená hrozbu zrážky s vozidlom alebo s inou prekážkou pred vami, upozorní vás na to pomocou zvukového signálu a kontrolky na prístrojovej doske...

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky <sup>*2</sup>

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky *2

Keď systém EyeSight zaznamená prekážku pred vozidlom a vy namiesto spiatočky zaradíte polohu pre jazdu dopredu, protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky spustí sériu krátkych zvukových signálov,...

* Pozrite sa na podmienky

*1 Asistenčný systém EyeSight nemusí pracovať optimálne za všetkých jazdných podmienok. Za bezpečnú a pozornú jazdu a za dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých faktorov, ako je údržba vozidla, počasie, stav vozovky a podmienky na cestách. Kompletné informácie o prevádzke a obmedzeniach systému EyeSight nájdete v návode na obsluhu vozidla.

*2 Protikolízny brzdový systém nemusí fungovať v každej situácií. V závislosti od rozdielu rýchlostí medzi objektmi, od ich výšky a ďalších podmienok nemusí každá situácia spĺňať predpoklady pre optimálnu prevádzku systému EyeSight.

5-hviezdičkové hodnotenie Euro NCAP*
Impreza v najnovších testoch Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) dosiahla maximálneho hodnotenia piatich hviezdami.
Ohodnotenie sa vzťahuje na modely s benzínovými motormi 1.6 l (2017 - 2020) a s hybridným motorom 2,0 l MHEV (2020).